PER PODER UTILITZAR AQUEST LLOC WEB HA D'ACCEPTAR ELS SEGÜENTS TERMES I CONDICIONS. QUALSEVOL PERSONA QUE NO ACCEPTI AQUEST TERMES I CONDICIONS GENERALS, ELS QUALS TENEN UN CARÀCTER OBLIGATORI I VINCULANT, HAURÀ D'ABANDONAR EL LLOC WEB I/O DEIXAR D'UTILITZAR ELS SERVEIS DE FBEX PROMO INMOBILIARIA.

INFORMACIÓ GENERAL

Amb la finalitat de complir les disposicions que apareixen a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS els facilita les següents dades d'informació general:

Denominació social: "ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS"
Domicili: Passeig de la Via, 1, 08692 Puig-reig (Barcelona)
Adreça de correu electrònic: antoni@clement.cat
Tel : 93 838 07 51
Fax : 93 829 04 62

CONTINGUT I ACCÉS

L'usuari es compromet a fer un bon ús d'aquesta pàgina web, i s'entèn que un bon ús és aquell que respecta la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS farà els màxims esforços per tal d'evitar l'existència d'errors a la informació facilitada a la pàgina; no obstant això, no es farà càrrec de cap responsabilitat pels danys que l'existència de possibles errors pogués ocasionar als usuaris.

ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS podrà modificar en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ el contingut d'aquesta pàgina i queda exonerada de tota responsabilitat que pogués derivar-se de la realització del canvi.

La informació continguda en aquesta web és a títol informatiu i no constitueix document contractual ni es poden realitzar operacions directes de comerç electrònic.

Els preus dels habitatges, siguin apartaments, pisos, xalets, oficines, locals, solars, etc. tant de Barcelona, Balears, València, o qualsevol altra part, inclouen la comissió de l'agència ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS.

Els impostos derivats de les operacions de compra/venda realitzades a través de l'agència ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS, seran abonats segons llei o segons les condicions particulars pactades al contracte d'arras

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

ANTONI CLEMENT I ASSOCIATSés titular dels drets de propietat intel·lectual d'aquesta pàgina web (codi font, diseny gràfic i continguts). Com a conseqüencia, queda prohibit tot acte de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació realitzat sense l' autorització de ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS.

Els signes distintius que apareixen en aquesta pàgina web estan protegits pels corresponent drets de propietat industrial la titularitat dels quals correspon a ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS i, per tant, queda prohibit el seu ús al tràfic econòmic, a menys que es trobi emparat per la llicència adient.

HIPERVINCLES

Queda totalment prohibit l'establiment, per part de terceres parts, de hipervincles amb aquesta pàgina web sense el consentiment previ i exprés de ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS.

L'autorització per part de ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS de l'establiment d'un hipervincle amb una pàgina d'una tercera part, no suposa l'existència de cap relació contractual amb aquesta tercera part ni ha de fer pensar a l'usuari que es tracta d'un suggeriment.

Com a conseqüencia, ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS no assumeix cap mena de responsabilitat pel contingut de l'esmentada pàgina.

SISTEMA ELECTRÒNIC

ANTONI CLEMENT I ASSOCIATS no es responsabilitzarà dels danys que poguessin derivar-se per l'usuari de la interrupció del sistema electrònic,del mal funcionament o de la existència de virus informàtics.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.